Automatic


When you see me walking down the street
it's automatic
when you see me we just hafta meet
it's automatic
but you know that I hate you
what cha tryin' to put me through
automatic transmission
automatic transmission
automatic transmission
don't cha come cryin' to me
it's automatic
cuz you know i'm not no fool
it's automatic
don't cha stare at me that way
cuz I know you're fucking crazy
automatic transmission
automatic transmission
oh, I hate you!Captcha
Piosenkę Blanks 77 Automatic przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Automatic, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Automatic. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Blanks 77 Automatic w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.