Fallen Angel of Doom


Cursed soul bread by fallen angel of doom will return
Beyond the blackened burning skys
7th trumpeter awakened by eternal eclipse and low tide
Voices from the grave on shore were heard
Sacrificial rites damnation impurity whispered by the wind of the sun
All might 7th lord of evil
The fallen angel of doom shall feed all trumpeters block on command
Crucifixions' now burning
(repeat)
Reverend of Hades
Preacher of the dark
Blessed by the saviour
Preparing for the ceremonial rites
Desolation, desecration, restrictions are told
Deteriotion of the mind and dead souls
Angel of doom 7th trumpeter awakened
Devotement of the angels and trumpets in one wom
Reverend of Hades
Preacher of the dark
Blessed by the saviour
Preparing for the ceremonial ritesCaptcha
Piosenkę Blasphemy Fallen Angel of Doom przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Fallen Angel of Doom, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Fallen Angel of Doom. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Blasphemy Fallen Angel of Doom w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.