War Command


Together proclaiming war
The worlds ending forever more
A nuclear power plant scare
Breathing out the flame of doom
Cursing all evil on the land
Nuke metal sinning calling of war
Angel's blood dripping from the sky
Hailing in the sign of SatanCaptcha
Piosenkę Blasphemy War Command przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke War Command, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki War Command. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Blasphemy War Command w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.