Tekst piosenki Blazing Eternity: Still Lost In The Autumn Of Eternity

Still Lost In The Autumn Of Eternity


As being carried through the winds of disgust
Your breath stroke me like the autumn sun silently
Your life turns to dust and my soul withers without a hope
Seeing you walk in the night underneath you hide from the trees
In the shadow of your new born light
Night without a sign

Ved dette skafol i oprorets tid i delle sekund
med nallen sa hvid ved bjerge ved sletter
med sj?lenes bid da sorgen blev min banemand

I gave you my life
Gave you my life for blood
I gave you my life
Gave you my life for grief

Still it's been so many nights ago
You ripped my heart to pieces
And the autumn water melted my soul
To he one with night and one with you
So many nights ago
So many nights ago
So many nights ago
You stabbed my heart with the knife of sorrow
Drowning myself in seasons of tragedy
Falling further down the blood falls with tears from the heavens
Falling further down at the edge of the bleak cold hills
I cry falling further down loosing myself in the embrace of death
Falling ever down

Ved dette skafol i oprorets tid i detle sekund
med natten sa hvid ved bjerge ved sletler
med sj?lenes bid da sorgen blev min banemand

Melancholy flows like wine in the river of hope
In the autumn of eternity I gave her my word
And her body flew through trees that may whisper
Melancholy flows like wine in the river of hopeCaptcha
Piosenkę Blazing Eternity Still Lost In The Autumn Of Eternity przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Still Lost In The Autumn Of Eternity, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Still Lost In The Autumn Of Eternity. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Blazing Eternity Still Lost In The Autumn Of Eternity w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.