All To You


I can't wait to get out of here
I can't fake through this pain I feel
It's been too long, that I've been gone
Now I'm coming back, I'm coming back
So long, it's gone
This burden that I carry

I'll give it all to You, to You

I wade out and the waves are bigger
I can't sort through all this junk so I surrender
I've gone on, way too long
Now I've had enough, I'll give it up to you
This storm is great, but You are so much greater

Chorus

I can't wait to see you standing there so bright and special
And all the waves that crashed around my head
Fall silent at the whisper of your voice

Chorus outCaptcha
Widget
Piosenkę Bleach All To You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke All To You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki All To You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bleach All To You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.