Crystals And Cash


I search for the truth I find no luck
I search for solace in my friend the rock
And I have a friend on the telephone
A crystal and some cash and my tomorrow's known
Cross my legs and I am one
With what I was or I am to become
And I have the stars and some pixie dust
Oh, and Elvis nights on Thursday and it's a must
Chorus: Have your every thought just possibly
Your ideals are a twisted philosophy
By a man in a suit who loves currency
Or a woman who is called instabilityCaptcha
Piosenkę Bleach Crystals And Cash przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Crystals And Cash, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Crystals And Cash. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bleach Crystals And Cash w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.