Adam & Eve


The lord named Adam and Eve,
to live a happy life
In the garden of Eden,
but they disobeyed
I wanna know,
why they sin,
in the garden of Eden
It`s a devilman`s affair,
in the shake of a surfband
And they broke the fruit of life
and everyone of us is living in sin
Any anywhere you go,
woman is the root of all evil
He was the first one to break a fruit
and everyone of us is living in sin
The lord named Adam and Eve,
to live a happy life
In the garden of Eden,
but they disobeyed
I wanna know,
why they sin,
in the garden of Eden
It`s a devilman`s affair,
in the shake of a surfband
And they broke the fruit of life
and everyone of us is living in sin
Any anywhere you go,
woman is the root of all evil
He was the first one to break a fruit
and everyone of us is living in sinCaptcha
Widget
Piosenkę Bob Marley Adam & Eve przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Adam & Eve, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Adam & Eve. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bob Marley Adam & Eve w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.