Ambush In The Night


[Bob Marley]

(Ooh-wee, ooh-wee, ooh-wa!)
See them fighting for power (ooh-wee, ooh-wee, ooh-wa!),
But they know not the hour (ooh-wee, ooh-wee, ooh-wa!),;
So they bribing with their guns, spare-parts and money,
Trying to belittle our
Integrity now
They say what we know
Is just what they teach us;
And we're so ignorant
'Cause every time they can reach us (shoobe, doo-wa)
Through political strategy (shoo-be, doo-wa);
They keep us hungry (shoobe, doo-wa),
And when you gonna get some food (shoobe, doo-wa),
Your brother got to be your enemy, we-e-ell!

Ambush in the night,
All guns aiming at me;
Ambush in the night,
They opened fire on me now
Ambush in the night,
Protected by His Majesty
Ooh-wee, ooh-wee Ooh-wa-ooh!
(Ooh-wee) Ooh-wee, ooh-wee (ooh-wa), Ooh-wa!
Ooh-wee, ooh-wee, ooh wa-ooh!
Ooh-wee, ooh-wee, ooh wa-ah!

Well, what we know
Is not what they tell us;
We're not ignorant, I mean it,
And they just cannot touch us;
Through the powers of the Most-I (shoobe, doo-wa),
We keep on surfacin' (shoobe, doo-wa);
Thru the powers of the Most-I (shoobe, doo-wa),
We keep on survivin'

Yeah, this ambush in the night
Planned by society;
Ambush in the night;
They tryin' to conquer me;
Ambush in the night
Anyt'ing money can bring;
Ambush in the night
Planned by society;
Ambush in the night - /fadeout/Captcha
Widget
Piosenkę Bob Marley Ambush In The Night przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Ambush In The Night, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Ambush In The Night. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bob Marley Ambush In The Night w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.