Amen


Amen, Amen, Amen, Amen, Amen
Everybody now
Amen, Amen, Amen, Amen, Amen
Everytime I, feel the sprit
Oh deep in my heart, I will pray, I will pray
Everytime I feel the spirit
Oh deep in my heart, I just want to pray
And everybody now
Amen, Amen, Amen, Amen, Amen
Amen, Amen, Amen, Amen, Amen
Everybody now
Amen, [talking with the fisherman]
Amen, [down by the seashore]
Amen, Amen, Amen, one more time
Amen, [talking with the fisherman]
Amen, [talking with the fisherman]
Amen, Amen, AmenCaptcha
Widget
Piosenkę Bob Marley Amen przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Amen, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Amen. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bob Marley Amen w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.