Bend Down Low


Bend down low, let me tell you what I know now;
Bend down low, let me tell you what I know
Oh! Fisherman row to reap what you sow now;
Oh, tell you all I know (Oo-oh!),
you've got to let me go now (Oo-oh!),
And all you've got to do:
(Bend down low) Oh yeah! Let me tell you what I know;
Bend down low, let me tell you what I know Oh yeah!

You keep on knockin', but you can't come in
I get to understand you been livin' in sin,
But if you love me, woman, walk right in
I've got a notch for your safety-pin,
But bend down low

/Instrumental break/

Keep on knockin', but you can't come in
I get to understand you been livin' in sin,
But walk right in, woman, sit right down
I will keep on lovin' you; I play the clown
But bend down low, baby, let me tell you what I know;
Bend down low, let me tell you what I know, yeah!
Let me tell you, baby! Let me tell ya -
Knock on, babe! Just won't let ya in!
You been livin' in sin Knock on! /fadeout/Captcha
Piosenkę Bob Marley Bend Down Low przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Bend Down Low, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Bend Down Low. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bob Marley Bend Down Low w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.