Burnin' & Lootin'


This morning I woke up in a curfew;
O god, I was a prisoner, too - yeah!
Could not recognize the faces standing over me;
They were all dressed in uniforms of brutality eh!

How many rivers do we have to cross,
Before we can talk to the boss? eh!
All that we got, it seems we have lost;
We must have really paid the cost

(that's why we gonna be)
Burnin and a-lootin tonight;
(say we gonna burn and loot)
Burnin and a-lootin tonight;
(one more thing)
Burnin all pollution tonight;
(oh, yeah, yeah)
Burnin all illusion tonight

Oh, stop them!

Give me the food and let me grow;
Let the roots man take a blow
All them drugs gonna make you slow now;
Its not the music of the ghetto eh!

Weeping and a-wailin tonight;
(who can stop the tears? )
Weeping and a-wailin tonight;
(weve been suffering these long, long-a years!)
Weeping and a-wailin tonight
(will you say cheer? )
Weeping and a-wailin tonight
(but where? )

Give me the food and let me grow;
Let the roots man take a blow
I must say: all them - all them drugs gonna make you slow;
Its not the music of the ghetto

We gonna be burning and a-looting tonight;
(to survive, yeah!)
Burning and a-looting tonight;
(save your baby lives)
Burning all pollution tonight;
(pollution, yeah, yeah!)
Burning all illusion tonight
(lord-a, lord-a, lord-a, lord!)

Burning and a-looting tonight;
Burning and a-looting tonight;
Burning all pollution tonight /fadeout/Captcha
Piosenkę Bob Marley Burnin' & Lootin' przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Burnin' & Lootin', gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Burnin' & Lootin'. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bob Marley Burnin' & Lootin' w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.