Bus Dem Shut


[Bob Marley]

Life is for man to live (Let man live life! Ba, ba, ba-ba, ba-ah!);
Bread is for man to eat (Let man eat bread! Ba, ba, ba-ba, ba-ah!)
Bread and pyaka:
Cut down pyaka-yism!
Bread and pyaka:
Cut down pyaka-yism!

Everyt'ing ya run dung 'pon;
Everyt'ing ya run dung 'pon;
Everyt'ing ya run dung 'pon;
Everyt'ing ya run dung 'pon
Come, we go reason now;
Come-a, come-a come-a, we go reason now (we deh go reason now);
Come-a, come-a come-a, we go reason now (we deh go reason now);
Come-a, come-a come-a, we go reason now (we deh go reason now)

Where do you stand for happiness (wa-la, wa-la!)
When you no say you no want it,
While some o' dem (some o' dem, some o' dem) out deh, eh!

I bus dem shut right now
Fi get it
Bread and pyaka:
Cut down pyaka-yism!
Bread and pyaka:
Cut down pyaka-yism!

Woman feel the pain;
Man suffer, Lord
Woman feel the pain;
Man suffer, Lord

Come-a, come-a, come-a: we go reason now;
Come-a, come-a, come-a: we go reason now;
Come-a, come-a, come-a: we go reason now;
Come-a, come-a, come-a: we go reason now;
Come-a, come, come-a: we go reason now;
Come-a, come-a, come-a: we go reason now
Peeyah, peeyah, pyaka, come!
Peeyah, peeyah, pyaka, come!
Peeyah, peeyah, pyaka, come!
A-come-a, come-a, come-a: we go reason now;
A-come-a, come-a, come-a: we go reason now;
A-come-a, come-a, come-a: we go reason now;
Oh, come-a, come, come-a: we go reason now;
Bread and pyaka;
Sister pyaka;
Bread and pyaka;
Sister pyaka;
Cut down pyaka-yism!
Cut down pyaka-yism!
Cut down pyaka-ysim!
/fadeout/Captcha
Piosenkę Bob Marley Bus Dem Shut przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Bus Dem Shut, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Bus Dem Shut. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bob Marley Bus Dem Shut w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.