Come Take My Hand


I know a place where the sun's always shining,
with lovely flowers around everywhere
Come take my hand , I'll show you I'll guide you
I know this place it's deep down inside you
I know a place where people not fighting,
with smiling faces around everywhere
Come take my hand , I'll show you I'll guide you
I know this place it's deep down inside you
Come take my hand I'll lead you just follow me
To wonderland, it's deep down inside of you
Come take my hand I'll lead you just follow me
Come take my hand, come take my hand
Come take my hand I'll lead you just follow me
To wonderland, it's deep down inside of you
Come take my hand I'll lead you just follow me
Come take my hand, come take my hand
Fantasize, energize, only you can rise, rise
If you really wanna do it, get in to it, baby move it
Slip slide to the place, bring a happy face, bass
Treble rebel is what I am, I boogie in the wonderland
It's up to you to find, what you're looking for,
as I rock, rock, rock to the rhythm, I can give you more, more,
from the soul, take control, find yourself never to old
Come, Come take my hand, and I will take you to this land
(chorus)
Take a chance, to enchant, on the floor as you dance
Come, come take my hand, travel with me to a land,
of happiness for everyone, run, run here I come
Pick it up, pick it up, don't be late, feel the groove don't be late,
to go inside take a ride, now you now you can't deny
What you feel is it real, let it go and you will know,
what to do it's up to you, follow me it's nothing new
Come, come take my hand and I will take you to this land
(chorus)Captcha
Piosenkę Bob Marley Come Take My Hand przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Come Take My Hand, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Come Take My Hand. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bob Marley Come Take My Hand w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.