Could You Be Loved


Could you be loved and be loved?
Could you be loved and be loved

Don't let them fool you
Or even try to school you, Oh! No
We've got a mind of our own
So go to hell if what you're thinkin' isn't right
Love would never leave us alone
In the darkness there must come out to light

Could you be loved and be loved?
Could you be loved and be loved

The road of life is rocky
And you may stumble too
So while you point your fingers
Someone else is judgin' you
Love your brotherman

Could you be, could you be, could you be loved?
Could you be, could you be loved?

Don't let them change you
Or even rearrange you, Oh! No
We've got a life to live
They say only, only
Only the fittest of the fittest shall survive
Stay alive

Could you be loved and be loved?
Could you be loved and be loved

You ain't gonna miss your water
Until your well runs dry
No matter how you treat him
The man will never be satisfied
Could you be, could you be, could you be loved
Could you be, could you be loved
Could you be, could you be loved

Say something, say something, say something
Say something
Reggae, Reggae
Say something
Rockers, Rockers
Say something could you be lovedCaptcha
Piosenkę Bob Marley Could You Be Loved przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Could You Be Loved, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Could You Be Loved. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bob Marley Could You Be Loved w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.