Better


To feel your poison tongue your
winter lips upon me
To stain the floor with our bodies nothing could be

better

Baby so close to heaven
do you like the way I dance I'm dancing for you
and all I need is for you to make me feel

better

For if you drop me on the ground
I don't know if I would bounce back or breakdown
don't think I could feel any

better

All I want is a little more
All I need is your correction
All I have is nothing could be & nothing will be

betterCaptcha
Piosenkę Bob Schneider Better przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Better, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Better. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bob Schneider Better w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.