Drinking Song


Sit at my table
And drink all my wine
And tell me a tale
Of some happier time

Sit at my table
And sing me a song
There's no time for sleep
We haven't got long

Sit at my table
And tear me apart
I'm empty inside
They've stolen my heart

Sit at my table
And tell me a lie
We'll all go to hell
Till the day that we dieCaptcha
Piosenkę Bob Schneider Drinking Song przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Drinking Song, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Drinking Song. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bob Schneider Drinking Song w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.