Everything You Love


It was a beautiful day; the sky was blue
When I said I did, you said you did, too
And we were not alone: this much is true
On that day I did

God will destroy everything you love, if
You live long enough

And the game was on, and our team was winning
And we watched the television, while the world kept spinning
Around the sun, out into the blue
As I set there beside you

God will destroy everything you love, if
You live long enough

I had a dream about the world, and I
I couldn't shake it, no matter how hard I tried
I held my son's hand, his hand in mine
In that moment everything was fine

God will destroy everything you love, if
You live long enough

God will destroy everything you love, if
You live long enough

Gode will destroy everything you love, if
You live long enough

God will destroy everything you love, if
You live long enoughCaptcha
Piosenkę Bob Schneider Everything You Love przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Everything You Love, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Everything You Love. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bob Schneider Everything You Love w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.