Honeypot


Well I got some flowers coming in
Got some friends that all call me Jim
But you can call me Honeypot
'Cause I like you a lot (yeah)

I'm the real thing, oh baby
I ain't no boy(king?), no baby
I'm a real man, honey
I don't need my mama's money
But it don't hurt No it don't hurt

(Chorus)

Got a heart lost in kindness
A mind that's mostly mindless
I can hold you up for air
I won't let you down I swear

I have burnt down my past
I'm lost, I'm built to last
I'm built to break, but that's okay
Got a boat down by the lake

We can go there, we can go there,
We can go there when you want
We can go there baby

Well I know it's hard to tell
But I can save you from this spell
I can help you get right through
Stick around like super glue

Dig them ghosts up from the grave
Throw them bones into the waves
Oh baby, you don't have to worry
I'm built for comfort, not for hurry

(Chorus)

Got a heart lost in kindness
A mind that's mostly mindless
I can hold you up for air
I won't let you down I swear

I have burnt down my past
I'm lost, I'm built to last
I'm built to break, but that's okay
I got a place down by the lake

We can go there, whenever you want,
We can go there
Everybody sing
La, la, la-la
La, la, la, la-la
La, la, la, la-la, la
(8xs)Captcha
Piosenkę Bob Schneider Honeypot przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Honeypot, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Honeypot. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bob Schneider Honeypot w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.