Horses And Ponies


Horses and ponies and butterfly wings
Little red angels on strawberry strings
Bright young boys with their big diamond rings
Wouldn't ever change a single thing
Wouldn't ever change a single thing

She's all messed up inside
All dressed up with nowhere to hide
All rained on with nowhere to run
So come on boys let's have some fun
So come on boys let's have some fun

The back alley spiders with their crooked little grins
The underwater snakes with their tobacco tins
Little mama's boys with their banged up shins
All took turns again and again
And all took their turn again and again

She's all messed up inside
All dressed up with nowhere to hide
All rained on with nowhere to run
So come on boys let's have some fun
So come on boys let's have some fun

Her daddy was a thin stick of dynamite
With a blue black stare and an overbite
Said I love my little baby with all my might
Sneak into her room in the blue moonlight
He'd drag her through the bottom land as she held him tight

She's all messed up inside
All dressed up with nowhere to hide
All rained on with nowhere to run
So come on boys let's have some fun
So come on boys let's have some funCaptcha
Piosenkę Bob Schneider Horses And Ponies przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Horses And Ponies, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Horses And Ponies. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bob Schneider Horses And Ponies w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.