The Other Side


I have reason to believe
the grass might be a little greener
on the other side
I have reason to believe
that if I turned myself inside out
I might get out alive
and I have reason to believe
that if you get it right just once
you would be satisfied
I have reason to believe
the grass might be a little greener
on the other side

I have reason to believe
that everything you do or say
well it is just a dream
and I have reason to believe
that this electric midnight feelings
filled with razor beams
I have reason to believe
that if I could just be all that you want
that I'd have some place I could hide
I have reason to believe
the grass might be a little greener
on the other side

I have reason to believe
that if I were just a little taller
I'd be better off
I have reason to believe
That if my head came with a switch
Why I would turn it off
I have reason to believe
That everything that I have learned
Is all just a goddamn lie
I have reason to believe
the grass might be a little greener
on the other sideCaptcha
Piosenkę Bob Schneider The Other Side przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Other Side, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Other Side. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bob Schneider The Other Side w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.