Andy Always Dreamed Of Wrestling


Andy always dreamed of wrestling
Andy always dreamed of wrestling
He could see himself in the ring
With bulging biceps and an evil sneer
Basking in the spotlight, as he heard the crowd cheer
But Andy wasn't tough enough
Big time wrestling can be so rough
No Andy wasn't man enough
So he started wrestling women
Andy always dreamed of wrestlingCaptcha
Piosenkę Bobs Andy Always Dreamed Of Wrestling przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Andy Always Dreamed Of Wrestling, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Andy Always Dreamed Of Wrestling. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bobs Andy Always Dreamed Of Wrestling w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.