Angels Of Mercy


I was in an Arizona tavern
I sat down to dinner
Chicken fajitas with nachos and peppers
A bite stuck in my windpipe, it gave me a fright
I choked and I gagged, and I saw this sight

In coordinated outfits
Promenading 'cross the dance floor
Rehearsing their moves while they waited for the salad
Her cowboy boots were red with black trim
And he was so handsome, so tall and so slim

Were they angels of mercy or dance instructors?
I was so lucky, it was one chance in a million
That they were there in Arizona to go dancing

They two-stepped to my table
And hugged their arms around me
Pulled me to my feet and we whirled across the floor
The squeezed me so tightly my peppers popped free
I thought it was Heimlich
But it might have been Arthur Murray

Were they angels of mercy or dance instructors?
I was so lucky, it was one chance in a million
That they were there in Arizona to go dancingCaptcha
Piosenkę Bobs Angels Of Mercy przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Angels Of Mercy, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Angels Of Mercy. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bobs Angels Of Mercy w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.