Art For Art's Sake


Art, art for art's sake, I'd like you to meet my lawyer
Heart, heart like a snake, make a mistake and boy your
bones, bones gonna shake, could be slander
Move, move to Brazil
With bucks, bucks in the bank
Bucks, bucks in the bank
Bucks, bucks in the bank
Truth, beauty and love, I'd like you to meet my guru
He came from above, he'll send you a mantra if you
Give, give him your love and all your money
He'll move to Brazil
With bucks, bucks in the bank
Bucks, bucks in the bank
Bucks, bucks in the bank
Art for art's sake
Heart like a snake
Truth love and beauty
Give us your bootymoney
Say hello to my god, I'd like you to meet my dealer
He split with my wad, you know I'd never squeal or
He'd damage my bod, he'd pull out his rod, he'd plant me in sod
Could be danger
I'll move to Brazil
Forget the bucks, bucks in the bank
Bucks, bucks in the bank
Bucks, bucks in the bank
Art for art's sake
Heart like a snake
Truth love and beauty
Give us your bootymoney
Art for art's sake
Heart like a snake
Truth love and beauty
Give us your bootymoneyCaptcha
Piosenkę Bobs Art For Art's Sake przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Art For Art's Sake, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Art For Art's Sake. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bobs Art For Art's Sake w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.