Boy Around The Corner


Boy around the corner
Very shy
He never says hello
But he's the guy I wanna be with

Boy is kind of funny
Doesn't speak
His legs are skinny
Not a good physique
And yet I love him

Boy around the corner
Better than the boy next door
The boy around the corner's
Never been in love before
Tonight, right after dinner, he's comin' by
I won't be shy
I'm gonna tell him I love him so
Never let go

Boy is kind of crazy
Doesn't care if all the girls are laughing at his hair
That's why I love him
Boy around the corner
All day at school he looks my way
Every day
Walks me home
Never speaks when we're alone
Boy around the corner
Talk to me

Boy is kind of funny
Doesn't speak
His legs are skinny
Not a good physique
And yet I love him

Boy around the corner
Better than the boy next door
The boy around the corner's
Never been in love before
Tonight, right after dinner, he's comin' by
I won't be shy
I'm gonna tell him I love him so
Never let go

Boy around the corner
Very shy
He never says hello
But he's the guy I wanna be withCaptcha
Piosenkę Bobs Boy Around The Corner przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Boy Around The Corner, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Boy Around The Corner. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bobs Boy Around The Corner w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.