Black White And Blood Red


Since history the pages turn
We watched as all the fired burned
A little hate in each of us
Whoever said, "In God we trust"

Black, white, and blood red
Black, white, and blood red

Down beaten paths through broken homes
Where every man must stand alone
To win his bread to feed the flame
"I have a dream" has gone insane

Liberty, the right to die
When did we ever cross that line
That brought us here to this place
Delivered by the human raceCaptcha
Piosenkę Bodeans Black White And Blood Red przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Black White And Blood Red, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Black White And Blood Red. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bodeans Black White And Blood Red w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.