Do I Do


Do I, do I
Do I, do I
Do I, do I love you?
Yes
I do, I do
I do, I do
I do, I do, I love you
Angels falling in the streets tonight
Selling love in colors black and white
Reachin' out for the final touch, but
Sometimes, baby, well it's much too much
There you go again, you're riding ponies
You're takin' lovers for your one and only
But, sometime baby, you'll finally see
Ain't nobody for you like me
Well she kissed me softly, said "Now don't be shy
Just do what I said and don't you ask me why"
She kissed me
Once on the right side and
Once on the left now
I don't go lookin' for nobody else, ICaptcha
Piosenkę Bodeans Do I Do przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Do I Do, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Do I Do. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bodeans Do I Do w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.