I'm In Trouble Again


Well, I never was good at bein' good
I was never very kind
And if I said you're the only one
Well, Baby I was lying
And I never did take to holdin' you
The way a man should
'cause ever since you left me Babe
Well, I ain't been very good
Chorus:
I'm In Trouble Again
I'm In Trouble Again (ahhh!)
'Cause ever since you left me Baby
You should see the shape i'm in
Well, I think about the times
You held me up
And kept me on my feet
I haven't really sunk this low
And I don't give a damn about me
And it's hard to love a losin' man
Much harder than you think
You'll have to tear yourself away
Before you both start to stink
Chorus:
I'm In Trouble Again
I'm In Trouble Again (ahhh!)
'Cause ever since you left me Baby
You should see the shape i'm in
WHOA
WHOA
WHOA
WHOA
Well, many is the time I lye awake
Shiverin' in the Cold Black Night
Never is the time I tell myself
Hey it's gonna be allright
And I wish I could've took to holdin' you
The way a man should
'Cause ever since you left me Babe
Well, I aint been very good
Chorus:
I'm In Trouble Again
I'm In Trouble Again (ahhh!)
'Cause ever since you left me Baby
You should see the shape i'm inCaptcha
Widget
Piosenkę Bodeans I'm In Trouble Again przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I'm In Trouble Again, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I'm In Trouble Again. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bodeans I'm In Trouble Again w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.