Idaho


theres another brazen day
things kinda move that way
good lord above, now he don't have to fuss
not for good hardy people like us

born with a weary eye
plain to see, my oh my
these crazy ideas, oh they don't last long
but they come and they go in america

and we're staring at the world from my home little idaho
and we're staring at the world from my home little idaho

theres another fallen man
with hair I don't understand
its just bout as long as my wife marlene
don't it all kinda keep you to wondering

staring at the stars above
wonder what are we made of
some folks say that they know right away
so you look on a cloud for a lullaby

and we're staring at the world from my home little idaho
and we're staring at the world from my home little idaho
and i said hey
everywhere i see, hey
everywhere i see

theres another busted dream
staring me right in the face
good lord knows why we don't give in
trying to leave, maybe run from this place

instead of staring at the stars above
wondering what are we made of
some folks say that they know right away
so you look on a cloud for a lullaby

and we're staring at the world from my home little idaho
and we're staring at the world from my home little idaho

and i say staring at the world from my home little idaho
staring at the world from my home little idaho
and i say hey
everywhere i see, hey
everywhere i seeCaptcha
Widget
Piosenkę Bodeans Idaho przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Idaho, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Idaho. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bodeans Idaho w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.