Misery


Well, I don't know, what you're thinkin'
And I don't really give a damn
Since I found you're the Reigning Queen
Of the One Night Stand
I've already packed your suitcase
There's a taxi waiting for ya' too
Ya know I might be alot of things
But, I ain't your Fool

Chorus:
And I ain't gonna cry
You're just a rotten apple in my eye
I hope i'm givin' back the only thing
You ever gave to me
Misery

Well I remember, When we started
You said you'd love me
'til the day that you died
But, I guess just like all the rest
It was just a lie
So, don't even try to tell me
That you're really, really, sorry true
'Cause I know that you done me wrong
And here comes the proof

Chorus 2:
Well, there was Billy on the second floor
And Tommy at the Liquor Store
When you were givin' those Guys a piece
You were giving me

Nothin' but Misery

(GUITAR SOLO)

I said, there was Billy on the second floor
And Tommy at the Liquor Store
When you were givin' those Guys a piece
You were giving me

Miles and miles of Misery

I said, "I don't know, What you're thinkin' "
And I don't really give a damn
Since I found out about you girl
You were just a tramp!
Now, i've already packed that suitcase
There's a taxi waitin', for you too
Ya know I might be alot of things
But, I ain't your fool
And I ain't gonna cry
You're just a rotten apple in my eye
I hope i'm givin' back the only thing
You ever gave to me!

Misery!
(misery)
Misery!
(misery)
You ain't in Misery!
(misery)
Ooh Misery!Captcha
Piosenkę Bodeans Misery przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Misery, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Misery. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bodeans Misery w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.