Only Love


See you walkin' down the street now every day
Pushin' by the people as you make your way
You're walkin' proud now baby
You got your head held high
Want you to know that this Whole World
Sees your heart cry

Ooh, yea now see, how hard you try
To make yourself believe

It's Only Love
It's Only Love
It's Only Love
It's Only Love

Maybe love shouldn't have to be so hard to take
Shouldn't have to feel that love
Until your poor heart breaks
So why you tell yourself
You know there's no one else
Then it ain't worth the waitin' anymore
Oh Baby don't you wonder, if there's such a thing

It's Only Love
It's Only Love
It's Only Love
It's Only Love

Oh you better look in there
Believe it, even if it's to hard to
Yea, someone who's been waiting
Oh baby just for you, and love

It's Only Love

If I could i'd take you baby in my arms
Take away all love's blame
And all loves scars
Maybe we could ride away
'til we get so far away
And then I couldn't see us coming back again
Well show me what you think of it
Show me what you need

It's Only Love (8 TIMESCaptcha
Piosenkę Bodeans Only Love przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Only Love, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Only Love. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bodeans Only Love w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.