Paradise


One man used his mighty voice to call
All for one, and baby, one for all
Bullets rang and he lost his life
It was a bloody day here in paradise
Paradise
It ain't hard to find
Lookin' out your window at the world outside
Paradise
It ain't far away
Here in my head it's just another day
Here in paradise
Now, cardboard boxes line these city streets
Playin' home for the hearts full of miseries
I got a room with a view that's nice
Just living on the hard side here in paradise
Yeah
Well, baby I was wrong
I should have said those things
I should have brought you flowers, love and wedding rings
I walk alone and I pay the price
For livin' on the wrong side of paradise
And I'm falling for paradise
And I'm falling for paradise







Captcha
Piosenkę Bodeans Paradise przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Paradise, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Paradise. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bodeans Paradise w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.