Don't You Believe Him


I know it's been a long time, since I called you last
Remember all those dreams that we had, the time went by so damn fast
You said I had to flaunt those girls I kept by my sides for kicks
You let the rumors fly, it's nothing new
What those little boys will do to get their fix

You broke my heart when you said goodbye, bye, bye
You believed him when he told you a lie
Without your love baby I'm gonna die

Don't you believe him (don't you believe him)
He's gonna fill you up with lies
Don't you believe him darling, (don't you believe him)
He's gone too far this time

Since you left me baby, since you gone and stole my heart
I remember the very night that I broke down and fell apart
Girl you don't remember, what I'm up here to be
Baby, baby don't you know, you're the biggest part of me

It broke my heart when you said good bye, bye, bye
You believed him when he told you a lie
Without your love baby I'm gonna die

Don't you believe him (don't you believe him)
He's gonna fill you up with lies
Don't you believe him darling, (don't you believe him)
He's gone too far this time

Broke my heart when you said goodbye, bye, bye
You believed him when he told you a lie
Without your love baby I'm gonna die

Don't you believe him (don't you believe him)
He's gonna fill you up with lies
Don't you believe him darling, (don't you believe him)
He's gone too far this time

Don't you believe him, don't you believe him
Don't you believe him, don't you believe himCaptcha
Piosenkę Bon Jovi Don't You Believe Him przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Don't You Believe Him, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Don't You Believe Him. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bon Jovi Don't You Believe Him w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.