Buddah Lovaz


[Bizzy]
Shit

[Layzie]
Nigga, it's the niggas night out tonight, nigga

[Wish]
Awwooooooo!

[Krayzie]
Keep hittin' that reefer, sendin' me straight to heaven
Keep rollin', smokin', and chokin'

[All]
Buddah lovaz
Gotta learn to smoke the buddah

[Bizzy]
I'm so glad you showed me, Krayzie, Layzie, Wish, Flesh

[Krayzie]
Reefer really makes me happy

[Krayzie (Layzie)]
Hydro, me just can't let a me high go
Me smokin' upon that hydro
Me just can't let a me high go

[Layzie, Flesh, Krayzie]
Smo-, smo-, smokin' that hydro
Won't, won't let a me high go
Water the reefer, me slaughter
Straight to Ziwiski to get me a sack
A sack, a sack, a sack
It grew in the water, the reefer, me slaughter
Straight to Ziwiski to get me a sack, a sack, a sack
It grew in the water
Straight to Ziwiski to get me a sack, a sack, sack

[Layzie]
I'm takin' a hit of the bud, gotta give love to my thugs
Smokin, not chokin', now what?

[Krayzie]
I'm fucked up
That hydro really got me buzzed, me buzzed

[Bizzy]
Keep rollin', (smokin',) and chokin'
Nothin' but the Bone in me

[Bizzy]
Me puttin' me casing up into me trunk
Box of blunts, come get drunk
Me puttin' me casing up into me trunk
Sack of skunk, come get drunk

[Krayzie]
It's sneakin' upon me
Wine
Follow me down the nine-nine
And you will find all of me kind every time

[Layzie]
Drinkin' me wine, double your crime
When a me roll down the nine-nine
A stream of bullets and unload
With a me right way down your

[Krayzie]
Buddah
Choke up with a me buddah
Smoke jump outta me buddah

[Flesh]
Hittin' that hydro, lettin' me school ya

[Bizzy]
Oh, that buddah in your lungs and up
That buddah fool ya

[All]
It's nothin' but the Bone in me
Hey, keep hittin' that reefer sendin' me straight to heaven

[Bizzy]
If ya got a bag of tweed, well, blaze it with me, fool

[Krayzie]
Thuggin' with me trues, swiggin' on brews
Steady be losin' me balance

[Layzie]
It's a Bone thang how a nigga like me smoke and maintain

[Krayzie]
Maintain, maintain

[Bizzy and Flesh]
How a nigga like me smoke and maintain

[Krayzie]
Remain the same
number oneCaptcha
Piosenkę Bone Thugs n Harmony Buddah Lovaz przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Buddah Lovaz, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Buddah Lovaz. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bone Thugs n Harmony Buddah Lovaz w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.