Daddy Cool


She is crazy like a fool
VVhat about it Daddy cool
She is crazy like a fool What about it Daddy cool?
I'm crazy like a fool What about it Daddy Cool?
Daddy Daddy Cool
Daddy Daddy Cool
Daddy Daddy Cool
Daddy Daddy Cool
She is crayz like a fool What about it Daddy cool?
Daddy Daddy Cool
Daddy Daddy Cool

She is crazy about her Daddy
Oh
she believes in him
She loves her Daddy
She is crazy like a fool What about it Daddy cool?
Daddy Daddy Cool
Daddy Daddy CoolCaptcha
Piosenkę Boney M. Daddy Cool przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Daddy Cool, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Daddy Cool. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Boney M. Daddy Cool w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.