The Waters Fine


I've been up
I've been down
But everything is just
Fine, fine, fine, fine, fine
It's true
Tougher skin?
Guess again
But not because I don't
Try, try, try, try
I always do
And I don't want nobody
Telling me I'm nobody
I've got a Revelation
I'm a new creation baby
The world can't bring me down
You think what?
Why the rut?
Cause if you're towing the
Line, line, line
Those days are through
You know it says it right here
Right here
Take a good look at this
Intent
No, you're no accident
Why let life get you confused?
Don't let anybody
Tell you you're nobody
I've got a Revelation
You're a new creation baby
The world can't bring you down
I've got a Revelation
You've been elevated baby
The world can't bring you down
Big screen tells ya,
"You gotta look this way
You got no beauty
Beyond what you display"
But don't they get it?
It's what's inside you
So take your place,
And don't ever hide your face
All those fashion victims
Seem so aggravated
Going with the flow
Is very overrated
I've got a Revelation
You're a new creation baby
The world can't bring you down
I've got a Revelation
You've been elevated baby
The world can't bring you down
The world can't bring you down
The world can't bring you down
The world can't bring you down
The world can't bring you down
2 Corinthians 5:17
Romans 6:4
1 Peter 1:3-4Captcha
Piosenkę Bottle Rockets The Waters Fine przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Waters Fine, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Waters Fine. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bottle Rockets The Waters Fine w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.