My Heart Drops but Im Proud


I remember the evening
In the summertime air
and the stars were bright
Was the first time that I'd heard it
Was the first time I'd heard the flute
On a warm summer night
Well I remember my heart lift
When I heard the song and the lovely sight
Of the girl I shared my dreams with
As we found love to the flute
On a warm summer night
Bridge:
Well I don't know who was playing the song
As the darkness stole our sight
But I know those feelings
they're not wrong
Was the first time I'd heard the flute
On a warm summer night
Well every now and then
When I hear the flute
And it sounds so right
It'll take me back again
To the first time I'd heard the flute
On a warm summer nightCaptcha
Piosenkę Boyd Jim My Heart Drops but Im Proud przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke My Heart Drops but Im Proud, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki My Heart Drops but Im Proud. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Boyd Jim My Heart Drops but Im Proud w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.