Glorious


Walking on his highways
We leave the land
And float inside the dark, black water

Robin flies again

She flew low over the highways
And I saw the wind
Blowing back her barbie doll hair

Robin flies again

And in a kitchen in Kentucky
She thinks she's Peter Pan
And in the bottom of a concrete basement

Robin flies againCaptcha
Piosenkę Breeders Glorious przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Glorious, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Glorious. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Breeders Glorious w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.