Happiness Is A Warm Gun


She's not a girl who misses much
Do-do-do, oh yeah
She's well acquainted
With the touch of a velvet hand
Like a lizard on a window pane
Man in the crowd
With the multicoloured mirrors
On his hobnail boots
Lying with his eyes
While his hands are busy
Working overtime
The sole confession of his wife
Which he ate and donated to the
National Trust
I need a fix cause I'm going down
Down to the abyss that I've left up town
I need a fix cause I'm going down
Mother Superior jump the gun
Mother Superior jump the gun
Mother Superior jump the gun
Mother Superior jump the gun
Mother Superior jump the gun
Mother Superior jump the gun

Happiness is a warm gun
Happiness is a warm gun
Happiness is a warm gun
Happiness is a warm gun
(Bang, bang, shoot, shoot)

Some guy: Josephine, do you think you are going bald?
Josephine: No You've asked me that before and the answer was no thenCaptcha
Widget
Piosenkę Breeders Happiness Is A Warm Gun przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Happiness Is A Warm Gun, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Happiness Is A Warm Gun. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Breeders Happiness Is A Warm Gun w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.