Like Only A Woman


I wasn't perfect
I've done a lot of stupid things
I'm still no angel
I wasn't looking for forgiveness
Wasn't laid out by my pride
Shocked by her attention
And someone signed me up for love
I didn't want it
And now I can't live without it

She changed my life
She cleaned me up
She found my heart
Like only a woman can
She pulls me up
When she knows I'm sad
She knows her man
Like only a woman can

She's kind of perfect
She's kind of everything I'm not
Yeah, she's an angel
And it's amazing how she's patient
Even more at times I'm not
She's my conscience
And who decided I'd be hers
I wanna hate them
Cos now I can't live without her

She changed my life
She cleaned me up
She found my heart
Like only a woman can
She pulls me up
When she knows I'm sad
She knows her man
Like only a woman can

Like only a woman can
And who decided I'd be hers
I wanna hate them
Cos now I can't live without her

Oh, and she changed my life
She cleaned me up
She found my heart
Like only a woman can
She pulls me up
When she knows I'm sad
She knows her man
Like only a woman can

Like only a woman can
Like only a woman can
Like only a woman canCaptcha
Piosenkę Brian McFadden Like Only A Woman przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Like Only A Woman, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Like Only A Woman. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Brian McFadden Like Only A Woman w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.