Gold


You were walking on the moon,
Now you feeling low.
What they said wasn't true,
You're beautiful.
Sticks and stones break your bones,
I know what you're feeling.
Words like those,
won't steal your glow,
You're one in a million.

This, this is for all the girls,
boys all over the world.
Whatever you been told,
You're worth more than gold.
So hold your head up high,
It's your time to shine.
From the inside out it shows,
You're worth more than gold.

You're worth more than gold.

Everybody keeps score,
Afraid you're gonna loose.
Just ignore,
They don't know the real you.
All the rain in the sky,
cant put out your fire.
Of all the stars out tonight,
You shine brighter.

This, this is for all the girls,
boys all over the world.
Whatever you been told,
You're worth more than gold.
So hold your head up high,
It's your time to shine.
From the inside out it shows,
You're worth more than gold.

So don't let anybody tell you that you're not loved.
And don't let anybody tell you that you're not enough.
Yeah, there are days when we all feel like we're messed up.
But that truth is that we're all diamonds in the rough.

So don't be ashamed to wear you're crown
You're a king, You're a queen inside and out,
You glow like the moon, you shine like the sun.
This goes to you, whever you are!

This, this is for all the girls,
boys all over the world.
Whatever you been told,
You're worth more than gold.
So hold your head up high,
It's your time to shine.
From the inside out it shows,
You're worth more than gold.

So, don't be ashamed to wear your crown,
You're a king, You're a queen, iside and out.Captcha
Widget
Piosenkę Britt Nicole Gold przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Gold, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Gold. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Britt Nicole Gold w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.