I Miss You


I think of you, you're half a world away
I close my eyes, wishing you could have stayed
We fade now I'm left, with an emptiness I can't stand
There's an old piece of me, I know will never mend
I miss you so bad tonight
You were the one
Who loved me and held me and tried
In every way, I miss you?­so bad tonight
Where do I go, when I am so alone?
Who will touch my hair, and take this pain away?
I don't want to talk; I just want someone who knows me
But that's you, and you're gone
When you were here, I just couldn't see?­
That I Miss you so bad tonight
I still hope that, there's a chance
For you and I, somewhere?­someday
These are the things I've wanted to say
But how could I, when I sent you away?
I miss you so bad tonight
You were the one
Who loved me and saved me and tried
In every way, I miss you so bad tonight
Tonight, tonightCaptcha
Piosenkę Brooke Allison I Miss You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Miss You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Miss You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Brooke Allison I Miss You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.