Tekst piosenki Brooke Allison: Thought You Might Wanna Know

Thought You Might Wanna Know


A funny thing happened to me
Last night I went to a movie
Just to hang out with the ladies
Said you couldn't make it
Said you'd be workin' late
But there you were down in row three
Holdin' some other baby tightly
I wished it all was a bad dream
Then I saw you kissin'
Boy you better listen up
Don't need you that much
You're not special enough
To make me take a number
For your love
I thought you might wanna know
Why I'll be letting you go
Said you loved me
But you're just another gigolo
I thought you might wonder why
I have to tell you goodbye
You think I need you baby but I don't
I thought you might wanna know
My girl saw you by the club door
Followed you out on the dance floor
Don't know what you goin' there for
Didn't see your crew there
No one that you knew there
But my girl got my back so she stuck around
Heard you givin' the 411 out
So many times that she lost count
Thank you Mr lover but you were to discover me
When a woman loves you
(And) you play her off like a fool
You think you got your game on
But you lose
I thought you might wanna know
Why I'll be letting you go
Said you loved me
But you're just another gigolo
I thought you might wonder why
I have to tell you goodbye
Think I need you baby but I don't
I thought you might wanna know
Oh-oh and I guess you'll be fine on your
Own but I don't really care if you won't
Hey yeah hey yeah
I thought you might wanna know
Why I'm letting you go
I thought you might wanna know
Why I'll be letting you go
Said you loved me
But you're just another gigolo
I thought you might wonder why
I have to tell you goodbye
Think I need you baby but I don't
I thought you might wanna know
I thought you might wanna knowCaptcha
Piosenkę Brooke Allison Thought You Might Wanna Know przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Thought You Might Wanna Know, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Thought You Might Wanna Know. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Brooke Allison Thought You Might Wanna Know w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.