FIGAROEv'ry morning when sun is dawning
You'll see him down on the beach
Look out girl better beware
Better take care keep yourself out of reach
He's out to make a killing girl,
He's out to make a score and maybe
If you're willing girl,
He's gonna ask for more

Oh, oh figaro he's got magico, oh
Oh, oh figaro he's a romeo, oh
See him down on the beach
He'll be looking for someone new
Searching down on the beach,
Figaro, Figaro

When he plays guitar at the disco-bar
He?s the star of the show
As the girls go by he just winks an eye
See the pretty girls glow
He's out to make a killing girl,
When dancing on the floor and maybe
If you're willing girl,
He's gonna ask for more

Oh, oh figaro he's got magico, oh
Oh, oh figaro he's a romeo, oh
See him down on the beach
He'll be looking for someone new
Searching down on the beach,
Figaro, FigaroCaptcha
Widget
Piosenkę Brotherhood Of Man FIGARO przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke FIGARO, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki FIGARO. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Brotherhood Of Man FIGARO w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.