Always Look On The Bright Side Of LifeSome things in life are bad, they can really make you mad
Other things can make you swear and curse
When you're chewing on life's gristle, don't grumble -- give a whistle
And this'll help things turn out for the best, and

Always look on the bright side of life
Always look on the bright side of life

If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten
And that's to laugh and smile and dance and sing
When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps
Just purse your lips and whistle, that's the thing, and

Always look on the bright side of life
Always look on the bright side of life

Life is quite absurd, and death's the final word
We must always face the curtain with a bow
Forget about your sin, give the audience a grin
Enjoy it -- it's your last chance anyhow, so

Always look on the bright side of death
Just before you draw your terminal breath

Life's a piece of shit, when you look at it
Life's a laugh and death's a joke it's true
You can see it's all a show, keep 'em laughing as you go
Just remember that the last laugh is on you, and

Always look on the bright side of life
Always look on the bright side of lifeCaptcha
Piosenkę Bruce Cockburn Always Look On The Bright Side Of Life przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Always Look On The Bright Side Of Life, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Always Look On The Bright Side Of Life. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bruce Cockburn Always Look On The Bright Side Of Life w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.