Great Divide


You're saying I've got, got a lot, a lot of nerve
To say that we could, we could be friends
YOu're thinking I'm just another one telling lies
You don't want to be fooled, fooled again

And you always go your way
And I always go mine
Maybe one day we'll come together
Across the great divide

I heard somebody calling you a bad name
But I was speechless, didn't say anything to him
Next time I swear, it'll be different
I promise not to be silent again

And you always go your way
And I always go mine
Maybe one day we'll come together
Across the great divide
And I always cross to the other side
But I go back every time
Maybe one day we'll come together
Across the great divide

I saw a bombed aisle, heard a gunshot ring
Saw two matchsticks burn, felt the bedsheets sting
Ugly words on a wall, and a robe in flames
Then I saw a little boy smile, when the clouds did move away

And you always go your way
And I always go mine
Maybe one day we'll come together
Across the great divideCaptcha
Piosenkę Bruce Hornsby Great Divide przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Great Divide, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Great Divide. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bruce Hornsby Great Divide w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.