Chingo De Mecos


En busca de putas en la cuidad
Soldados con cuernos duro
Wild at heart, now we show our true colors
In the path of desperation, we forget about our brothers
Who would die for us, now, we die for no man
Deranged from the instance, violence came too hard
Instinctual behavior in the given situation
Leaves us with no call for rationalizationCaptcha
Piosenkę Brujeria Chingo De Mecos przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Chingo De Mecos, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Chingo De Mecos. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Brujeria Chingo De Mecos w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.