Almas De Venta


No mas firme aqui, con sangre pendejo
Calmado buey, tienes tiempo
No hay que pensar, hay que dar
Misas negras - te va gustar
Sacrificios - te va gustar
El infierno - te va gustar
Verga del brujo - te va gustar
Almas de venta
Que quieres en la vida
Ser rico? Cojer viejas?
Vivir mil alos?
Estan pagando bien
Diez mil pa' greludos
Un million pa' virgenes
La subasta de almas
Vives mil alos aqui
Vives cien mil alos abajo
Almas de venta

[English translate: Souls for Sale]

No more sign here, in blood asshole
Calm your ass down, you have time
You don't have to think, you have to give
Black masses - will please you
Sacrifices - will please you
The inferno - will please you
El Brujo's dick - will please you
Souls for sale
What do you want in life?
To be rich? old ladies?
To live a thousand years?
You are paid well
Ten thousand for slobs
A million for virgins
Auction of souls
Live a thousand years here
Live a hundred thousand years below
Souls for saleCaptcha
Piosenkę Brujeria Almas De Venta przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Almas De Venta, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Almas De Venta. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Brujeria Almas De Venta w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.