Consejos Narcos


Las leyes narcos
Hay que obedezer
El brujo da consejos
Oygame pendejos
Con gueros - si
Con negros - no
Marihuana - si
El polvo - no
Lleno la troca
Cien kilos de la blanca
Hay que pintarlas
Con sangre de perro
Cortado - si
Barata - no
Mordidas - si
La migra - no
Narcos - si
La chota - no

[English translate: Drug Runner's Rules]

Drug runner's laws
You must obey them
El Brujo makes the rules
Listen to me, assholes
With white boys - yes
With blacks - no
Marijuana - yes
The powder - no
Fill the order
One hundred kilos of the white stuff
You have to paint them
With dog's blood
Cut up - yes
Cheap - no
Bribes - yes
Border patrol - no
Drugs - yes
Goat kid - noCaptcha
Piosenkę Brujeria Consejos Narcos przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Consejos Narcos, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Consejos Narcos. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Brujeria Consejos Narcos w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.