Culeros


Vayance a la chingada putos y jotos
Ustedes que saben, bola de bueyes
Callense el hocico, te arranco la lengua
Mando un soldado para matar tu familia
Esto no es un juego

"Culeros, culeros, culeros"

[English translate: Culeros]

Go to the whores and

, ox balls
Muzzle yourselves, I pull out your tongues
I command a soldier to kill your family
This isn't a game

"Culeros, culeros, culeros"Captcha
Piosenkę Brujeria Culeros przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Culeros, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Culeros. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Brujeria Culeros w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.