Each Day


Each day I have another choice
To try and make things right
I awake from the nightmares
Another day closer to the grave
And my fright is in moderation
With a personal affair
It just might be the death of me
I am aware

I'm not worried about tomorrow
Don't give a fuck about yesterday
To get through this day of sorrow
I must face what comes my way
(each day)

Each night I need some kind of release
To pull the trigger on my soul and
Breathe through the bullet hole
I need some peace before I am deceased
I want to see my world in its negative state
Become a positive place
By unleashing all the hate within

I'm not worried about tomorrow
Don't give a fuck about yesterday
To get through this day of sorrow
I must face what comes my way (each dayCaptcha
Piosenkę Brujeria Each Day przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Each Day, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Each Day. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Brujeria Each Day w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.